Verdrietig nieuws

Het bericht dat onze collega Bert Slotboom na een ziekbed is overleden op 29 juni jl. heeft ons diep geraakt.

Bert was niet alleen sinds 2018 een zeer betrokken secretaris maar ook een vriend die altijd bereid was ons met raad en daad terzijde te staan.

We zullen zijn markante persoonlijkheid enorm missen en wensen zijn vrouw Jetty alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens alle bestuursleden van Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Agnes Alkemade, voorzitter