Links

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere

De lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Het bestuur van SHY overlegt minimaal 5 keer per jaar met de Directieraad van Ymere over zaken als huurbeleid, huurverhoging, (meer)jaarplannen, beleidsplannen en andere zaken die de huurders direct aangaan.

www.vhh2000.nl
Vereniging Huurders Haarlemmermeer (Hoofddorp)

www.dewaakvlam.nl
Huurdersvereniging de Waakvlam (Haarlem)

www.hya.nl
Huurders Ymere Amsterdam. Wij behartigen de belangen van Ymere-huurders in Amsterdam

www.hva-ymere.nl
Huurdersvereniging Almere (Almere}

www.hv-wmm.nl
Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk (Weesp)

www.devechtstroom.nl
Huurdersvereniging De Vechtstroom (Weesp)

Overige links

www.huurders.info
Website met antwoorden op vele huurders vragen.

www.nul20.nl
Het maandblad NUL20 – tijdschrift voor Amsterdams huurbeleid

www.ymere.nl
Wij zijn een daadkrachtige en innovatieve woningcorporatie, actief in de Noordelijke randstad. We beheren hier ruim 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten.

www.woningnet.nl
WoningNet verzorgt de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling van de woningen in verschillende regio’s in Nederland.

www.woonbond.nl
De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.

www.haarlemmermeer.nl
Site van gemeente Haarlemmermeer met verwijzingen naar diverse diensten van de gemeente o.a. rayon

www.meerwaarde.nl
MeerWaarde heeft laagdrempelige lokaties in Haarlemmermeer waar inwoners terecht kunnen voor informatie over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening.

www.wooninfo.nl
Steunpunt Wonen !Woon

www.energieportal.nl
VROM onderwerpen

www.rijksoverheid.nl
Geeft informatie over o.a. Huurverhoging, Onderhoud hurwoning, Servicekosten, Huurprijs en puntentelling,

Veiligheid in en om het huis
Bij politie.nl wordt misdaad in kaart gebracht.
Telefoon landelijke politie: 0900-8844.
Alarm App: www.wabp.nl