SHY

Samenwerking tussen de lokale Ymere huurdersorganisaties

Ymere vindt het contact met huurders belangrijk en werkt daarom samen met 4 lokale huurdersorganisaties in de gemeentes waar zij woningen heeft: Almere, Amsterdam incl. Weesp, Haarlem en Haarlemmermeer. Dit contact is ook vastgelegd in de Overlegwet tussen huurders en corporaties uit 2015.

De 4 lokale huurdersorganisaties werken samen in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) en maken zich sterk voor de belangen van ruim 83.000 Ymere-huurders, waarvan bijna 66.000 sociale huurders.
Het bestuur van de SHY, bestaande uit bestuursleden van deze lokale huurdersorganisaties, is gesprekspartner van de Directieraad van Ymere. Onderwerpen als ondernemingsstrategie, huurbeleid, huurverhoging, (meer)jaarplannen, beleidsplannen, participatie en andere zaken die alle huurders van Ymere aangaan, worden besproken. De huurdersorganisaties signaleren trends in hun regio en waar nodig sturen zij, in samenwerking met de Raad van Commissarissen, het beleid van Ymere bij. Hierbij worden zij ondersteund door de organisatie !Woon, welke een brede expertise heeft m.b.t. wonen, huren etc. Ook wordt er voor sommige items een beroep gedaan op de expertise van de Woonbond. Dit is de landelijke organisatie die de huurders vertegenwoordigt.

Tevens is er periodiek overleg met de Raad van Commissarissen van Ymere, waar van de 6 leden er 2 namens de huurders door de SHY benoemd worden. Hier worden met name beleidsonderwerpen doorgenomen en afgestemd.

Ook de leden van de Ymere-geschillencommissie worden benoemd door de SHY en de Directieraad en heeft als doel de problemen tussen verhuurder Ymere en de huurder op te lossen als dat niet lukt in samenspraak met de lokale huurdersorganisatie.

Bij iedere lokale huurdersorganisatie zijn bewonerscommissies en individuele leden aangesloten. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau. Huurders kunnen samen een bewonerscommissie vormen. Dit wordt ten sterkste ondersteund door de lokale huurdersorganisaties. Deze verzorgen begeleiding en zo nodig opleiding en ook worden zij gesubsidieerd voor hun activiteiten door de lokale huurdersorganisaties. Verder worden er met regelmaat door de bewonerscommissies aangedragen onderwerpen breed behandeld.

De huurdersorganisaties overleggen minimaal 4 keer per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld prestatieafspraken, afstemming bouw met de gemeente, nieuwbouw-, onderhouds-, verkoop- en renovatieplannen. En nu actueel o.a. de energietransitie en ondernemingsstrategie Ymere.

Als u interesse heeft om ook op te komen voor de belangen van huurders dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via ons secretariaat, info@vhh2000.nl

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC Amsterdam
020 625 80 46

Adressen deelnemende huurdersorganisaties

Wilt u meer over de huurdersorganisaties weten of wilt u ook meepraten over uw buurt in een bewonerscommissie?
Neem dan contact op met de huurdersorganisatie in uw buurt.

Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Schillingweg 75
2153 PL Nieuw-Vennep
0252 78 61 33
info@vhh2000.nl
www.vhh2000.nl

Huurders Ymere Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC Amsterdam
020 625 80 46
info@hya.nl
www.hya.nl

Huurdersvereniging de Waakvlam
Freddie Oversteegenstraat 311
2033 MV Haarlem
023 540 90 41
info@dewaakvlam.nl
www.dewaakvlam.nl

Huurders Vereniging Almere
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 533 87 59
helpdesk@hva-ymere.nl
www.hva-ymere.nl