SHY

Samenwerking tussen de organisaties

De vijf lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Het bestuur van SHY overlegt minimaal 5 keer per jaar met de Directieraad van Ymere over zaken als huurbeleid, huurverhoging, (meer)jaarplannen, beleidsplannen en andere zaken die de huurders direct aangaan.
Daarnaast overlegt ze met de RvC, waar ze van de 6 leden er namens de huurders 2 benoemt. Ook benoemt ze met de Directieraad de leden van de geschillencommissie.

Ymere vindt contact met huurders belangrijk en werkt samen met vijf lokale huurdersorganisaties. De WMM en Vechtstroom vormen voor de SHY samen één huurdersorganisatie. Iedere huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau. Huurders kunnen samen een bewonerscommissie vormen.

De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 TC Amsterdam
020 625 80 46

Adressen deelnemende organisaties

Wilt u meer over de huurdersorganisaties of wilt u ook meepraten over uw buurt in een bewonerscommissie?
Neem dan contact op met de huurdersorganisatie in uw buurt.

Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
(023) 562 62 76
info@vhh2000.nl
www.vhh2000.nl

Huurders Ymere Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC Amsterdam
020 625 80 46
info@hya.nl
www.hya.nl

Huurdersvereniging de Waakvlam
Hannie Schaftstraat 31
2033 PB Haarlem
023 540 90 41
info@dewaakvlam.nl
www.dewaakvlam.nl

Huurdersvereniging Almere
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 533 87 59
helpdesk@hva-ymere 
www.hva-ymere.nl

Huurdersvereniging De Vechtstroom (Weesp)
Postbus 189
1380 AD Weesp
secretaris@devechtstroom.nl
www.devechtstroom.nl

Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk (Weesp)
Postbus 5046
1380 GA Weesp
info@hv-wmm.nl
www.hv-wmm.nl