Persbericht SHY huuraanpassing Ymere

SHY blij met nieuwe opstelling Ymere: ‘meer aandacht voor huurders in de knel’

De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is na pittige onderhandelingen met woningcorporatie Ymere tot een akkoord gekomen over de huurverhoging per 1 juli 2022. SHY is er in geslaagd om er aanzienlijk betere voorwaarden uit te slepen voor huurders. De gemiddelde huurstijging is omlaag gegaan van 2,3% naar 1,6% en er worden door Ymere extra maatregelen genomen om de grootste klappen op te vangen voor de huurders die het meest financieel klem zitten. Voor SHY levert dit compromis voldoende op voor de huurders.

Er is tot op het laatste moment onderhandeld. Op vrijdag 18 maart zijn woningcorporatie Ymere en SHY het eens geworden over de voorgestelde huuraanpassing van Ymere. De minister van Wonen, Hugo de Jonge (CDA), staat een huuraanpassing toe van maximaal 2,3% voor sociale huurders en 3,3% voor vrije sector huurders. Ymere heeft de afgelopen jaren als woningcorporatie financieel klem gezeten, onder andere door de verhuurderheffing. Het gevolg was dat Ymere meestal de gemiddeld maximaal toegestane huurverhoging doorberekende, waarbij altijd wel werd gekeken hoe de meest financieel kwetsbare groepen zoveel mogelijk konden worden ontzien.

Met dit maximum-beleid had SHY altijd al grote problemen, maar het is nu echt niet meer acceptabel. ‘De inflatie en de energieprijzen stijgen razendsnel terwijl een grote groep huurders al financieel klem zit. Dit is simpelweg niet meer op te brengen.’ De SHY wordt daarin gesteund door recente berekeningen van het Nibud[1] en een oproep van de wethouders van de vier grote steden.[2] SHY vindt dat een woningcorporatie als Ymere een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft naar de huurders. Die verantwoordelijkheid is nu door Ymere concreet ingevuld. Daar is SHY blij mee.

Dat Ymere dit jaar niet de maximaal toegestane huurverhoging doorberekent, ziet SHY als een belangrijk keerpunt. We vertrouwen er op dat Ymere ook in volgende jaren bereid is op een stevige manier betaalbaarheid in haar ambitie op te nemen. Bovendien is afgesproken om samen op te trekken richting Den Haag om huurders meer financiële ademruimte te geven. SHY vindt bijvoorbeeld dat ‘Bij huurwoningen met een D t/m G label sprake is van een gebrek, dat hersteld dient te worden. Tot dan is een huurverlaging op zijn plaats.’ ‘Om de huidige klappen op te vangen is een 13e maand huurtoeslag op z’n plaats,’ vindt ook Ymere. ‘Mensen die in de knel komen, moeten geholpen worden.’ Daar gaan we ons samen voor inzetten.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van SHY: https://huurdersymere.nl


[1] https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-ziet-koopkrachtdalingen/

[2] https://nos.nl/artikel/2420705-vier-grote-gemeenten-willen-1000-euro-voor-energierekening-minima