Wie zijn wij

In het begin van de jaren negentig is de Stichting Huurders Belangen Haarlemmermeer (S.H.B.H) van start gegaan. Na een fusie met de Bewoners Contactraad van Woningbouw Vereniging Haarlemmermeer, is in 1996 deze stichting omgezet naar de huidige vereniging de “Vereniging Huurders Haarlemmermeer” (VHH).

Haar werkgebied beslaat de gehele Haarlemmermeer met ongeveer 20.000 huurwoningen, die in beheer zijn bij corporaties zoals: Ymere, Duwo (studenten huisvesting), Woonzorg en Particuliere Verhuurders.

Het bestuur bestaat uit 12 bestuursleden.
Er zijn ongeveer 50 bewonerscommissies aangesloten bij de VHH.

Eind jaren negentig moesten de corporaties zich verder zelfstandig gaan ontwikkelen. Hierdoor zijn er vele uitgegroeid tot bedrijfsorganisaties, waarbij de resultaten gericht zijn op het maatschappelijk belang.

In de nota “Wonen” zijn voor de corporaties een aantal kaders vastgelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering. Verder stelt de nota, dat aan de individuele wensen van de huurders meer aandacht moet worden besteed. Meer ruimte voor nieuwe huurvormen en meerwerk in huurwoningen naar de wensen van de bewoners. Daarnaast blijft de aandacht voor de doelgroepen noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan senioren, aanpasbaar bouwen, jongerenhuisvesting en de bereikbare voorraad.

Het spreekt voor zich dat huurdersorganisaties zich moeten heroriënteren en op deze snelle ontwikkelingen moeten blijven inspelen. Het bestuur van de VHH heeft om die reden dan ook in het jaar 2000 het besluit genomen om de professionaliteit van de vereniging verder te ontwikkelen. Onze doelstelling is om uit te groeien naar een woonconsumentenorganisatie. Er is een beleidsplan opgesteld, dat als draaiboek moet dienen om deze doelstelling te behalen.

Om de communicatielijnen met huurders en bewonerscommissies zo kort mogelijk te houden is het werkgebied Haarlemmermeer verdeeld in 7 gebieden, afgestemd op gebiedsgericht werken van de gemeente Haarlemmermeer.

In elk gebied is minimaal één bestuurslid werkzaam. Met deze formule verkrijgt het bestuur snel inzicht in de eventuele problematiek in het betreffende gebied. Hierdoor kan het bestuur snel en adequaat ondersteuning en/of begeleiding verlenen aan bewonerscommissies maar ook aan individuele huurders. Het gebiedsbestuurslid is het aanspreekpunt en aansprakelijk voor zijn/haar gebied.

Wij zijn aangesloten bij de Woonbond, een landelijke overkoepelende organisatie.

Onze missie is

  • Als onafhankelijke en zelfstandige vereniging de belangen van alle huurders in de Haarlemmermeer op professionele wijze te behartigen.
  • Een professionele overlegpartner te zijn tussen verhuurder(s) en huurder(s), maar ook met overige partijen zoals Gemeente, Stichting Meerwaarde, Dorps- en Wijkraden, Politie en Gebiedsgericht Werken.

Klik hier om terug naar de Over ons pagina te gaan