Wat doen wij

Er vindt regulier overleg plaats met Ymere, vestiging Haarlemmermeer en met de raad van bestuur van Ymere, waarin alle aspecten behandeld worden op het gebied van Beleid en Beheer.

Daarnaast is het bestuur als overlegpartner vertegenwoordigd in het tripartiet overleg met de gemeente Haarlemmermeer en Ymere.

Wij zijn volledig gesprekspartner bij Gebiedsgericht Werken, wat inhoudt dat wij betrokken zijn bij de uitvoering, in de stuurgroep, de projectgroep en de wijkplatforms om zo te komen tot een betere woon- en leefomgeving.

Voorts zijn wij vertegenwoordigd in de SHY (Stichting Huurdersorganisaties Ymere) waar beleidszaken, financiƫle zaken etc. aan de orde komen.

De VHH ondersteunt en begeleidt de individuele huurders en bewonerscommissies bij voorkomende problemen en conflicten met de verhuurder.

Trainingen op volkshuisvestelijk gebied voor huurders worden door de VHH georganiseerd, evenals het organiseren voor thema-avonden voor alle huurders.

Bovendien zijn wij betrokken bij het seniorenbeleid in de Haarlemmermeer. Voor deze doelgroep heeft de VHH vanuit de bewonerscommissies een Senioren Platform opgericht, om zo de specifieke problematiek van deze groep beter in kaart te brengen en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Deze groep is samengesteld uit bewoners van seniorencomplexen, verspreid over de Haarlemmermeer.

Voor de huurders van particuliere verhuurders (beleggers) binnen de Haarlemmermeer is een platform samengesteld nl. het Platform Particuliere Huurders (PPH). Deze bestaat uit bij de VHH aangesloten bewonerscommissies van particuliere verhuurders. In deze groep worden de eventuele problemen met deze verhuurders behandeld.

Tenslotte hebben wij voor de huurders van woningcorporaties (sociale verhuurders) in 2005 het Platform Sociale Huurders (PSH) opgestart.

Deze platforms nodigen regelmatig vertegenwoordigers van verhuurders, gemeente en stichting Meerwaarde uit om over actuele onderwerpen te bespreken.

Klik hier om terug naar de Over ons pagina te gaan