Gezocht: leden Geschillenadviescommissie Ymere

Ben jij die (ex-)projectleider of projectmanager met bouwtechnische kennis en heb je daarnaast kennis/ervaring met de volkshuisvesting en huurrecht? En wil jij met jouw onafhankelijke instelling en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, advies uitbrengen bij geschillen tussen Ymere en haar huurders? Dan zijn wij op zoek naar jou als lid van de Geschillenadviescommissie Ymere.

Ymere zoekt per 1 januari 2023 twee leden voor de Geschillenadviescommissie: Eén lid op voordracht van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere en één plaatsvervangend lid op gezamenlijke voordracht van Ymere en de Samenwerkende Huurderorganisaties Ymere.

Over de Geschillenadviescommissie 

Stichting Ymere is de oudste en grootste woningcorporatie van Nederland, actief in de metropoolregio Amsterdam. Ymere heeft zo’n 73.000 zelfstandige verhuureenheden.

Huurders van Ymere die een klacht hebben over de afhandeling van hun probleem of over de bejegening door Ymere en er met Ymere niet uitkomen, kunnen deze voorleggen aan de Geschillenadviescommissie. 

De commissie is onafhankelijk. Zij brengt zonder ruggenspraak adviezen uit aan het bestuur van Ymere over geschillen tussen huurder en verhuurder. 

De Geschillenadviescommissie bestaat uit vier leden, benoemd door de statutaire directie van Ymere:

 • Een lid op voordracht van de huurdersorganisatie;
 • Een lid op voordracht van Ymere;
 • Een plaatsvervangend lid op gezamenlijke voordracht van Ymere en de
  huurdersorganisatie; het plaatsvervangende lid vervangt een vast lid bij
  de vergadering wanneer deze verhinderd is;
 • En een voorzitter die door het bestuur op voordracht van een tijdelijke
  werkgroep benoemd is.

Wat je gaat doen

De commissie vergadert gemiddeld twee keer per maand op donderdag van 10:30 tot 14:00 uur. Meestal in Amsterdam op het Ymere-hoofdkantoor. Tijdens deze bijeenkomst zijn er vaak twee hoorzittingen.

 • Voorafgaand aan de zitting lees je de ingebrachte stukken over het geschil;
 • Je bent bij de hoorzitting, daarmee krijg je een sluitend beeld van het geschil;
 • Je houdt zo nodig een aanvullende schouw op de betreffende locatie.
 • Na de zitting besluit je met de andere leden of het geschil gegrond danwel ongegrond is en waarom;
 • De vergaderfrequentie en de duur van de zittingen is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de commissie binnenkomt.

Wat jij hebt

 • Bouwtechnische kennis en ervaring is een vereiste;
 • Kennis van en ervaring met volkshuisvesting en huurrecht;
 • Een brede maatschappelijke blik met oog voor diversiteit;
 • Je overziet complexe (juridische) overwegingen en standpunten en kunt hierover communiceren.
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling;
 • En een aantoonbare affiniteit met de metropoolregio Amsterdam.

Wat wij bieden

 • Een passende vergoeding per zittingsdag (€ 450 per zittingsdag, incl. voorbereidingstijd en reistijd) en voor het afnemen van een schouw
  (€ 175 per schouw incl. voorbereidingstijd, opstellen verslag en reistijd);
 • Het plaatsvervangende lid ontvangt de vergoeding wanneer hij/zij heeft deelgenomen aan een bijeenkomst voor hoorzitting of schouw;
 • Het betreft een benoeming voor vier jaar. Hierna is maximaal twee keer een herbenoeming voor een periode van vier jaar mogelijk.

Sollicitatieprocedure

Een eerste gesprek vindt plaats met de selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de huurdersorganisatie, Ymere en de geschillenadviescommissie. Na het eerste gesprek volgt een gesprek met de voorzitters van de commissie en de Directieraad van Ymere.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Marja Leek, secretaris van de Geschillenadviescommissie via telefoonnummer 06-52518397 of via e-mail: m.leek@ymere.nl

Het complete profiel voor leden Geschillenadviescommissie kunt u hier bekijken.
Lees meer over de Geschillenadviescommissie op deze pagina.