Digitaal Huurderspanel

Ymere heeft voor elk van haar regio’s een animatiefilmpje samengesteld teneinde nieuwe leden te werven voor het Digitaal Huurderspanel.
Vanaf september aanstaande zal Ymere ook zelf gaan promoten om nieuwe leden te werven.

VHH vindt dit een prima initiatief en mocht u het daarmee eens zijn, laat het ons dan weten. Het geeft u de gelegenheid mee te denken over huurderszaken en uw stem te laten horen.