Brief aan minister Ollongren

Op 6 augustus jl. is er vanuit de SHY een brief verstuurd aan minister Ollongren als reactie op de internetconsultatie wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen. De SHY staat voor Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere, waar de VHH deel van uitmaakt. Deze brief is gestuurd namens alle huurders van Ymere en heeft als doel de minister te adviseren op het gebied van huur en inkomensgrenzen. U vindt de brief hier.