Gebied 6

Oude Meer, Aalsmeerderbrug, Rozenburg, Rijsenhout, Burgerveen, Leimuiderbrug, Weteringbrug, Abbenes, Buitenkaag, Lisserbroek, Beinsdorp, Zwaanshoek en Cruquius

Haarlemmermeer-Zuid is een landelijk gebied met daarin als parels aan een snoer dertien kernen. Per kern varieert het bewonersaantal tussen 300 en 3000 inwoners. Er vindt relatief veel recreatieverkeer plaats langs onder meer de Ringvaart en over de vele fietspaden. Geprobeerd wordt deze routes op een zo hoog mogelijk onderhoudsniveau te houden. Daarnaast is er nog veel agrarische bedrijvigheid, wat vooral in het voor- en najaar op de wegen te zien is.

In contrast hiermee staat het gebied rondom de Fokkerweg. Dit hoogwaardige bedrijventerrein wordt 7 dagen per week 24 uur gebruikt en vraagt verhoudingsgewijs veel toezicht en onderhoud.

Bij de VHH aangesloten bewonerscommissies:

Ymere
  • Heije