Gebied 5

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep is een woonkern van formaat met twee gezichten: een oud en een nieuw deel, welke gescheiden wordt door het kanaal de Nieuwerkerkertocht.

De Venneperweg is de slagader van Nieuw-Vennep en verbindt beide delen. Het oude gedeelte van Nieuw-Vennep heeft een meer dorps karakter. De nieuwbouwwijk Getsewoud is rond 2000 ontstaan en groeit nog steeds. Daarnaast is in Nieuw-Vennep de nieuwe dorpskern in aanbouw. De openbare ruimte wordt heringericht en woningen en voorzieningen zijn ook meegenomen in het plan voor de Nieuwe Kom. Aan de noordrand van Nieuw-Vennep ligt Park21, een groot sport- en recreatiegebied.

Bij de VHH aangesloten bewonerscommissies:

Ymere
  • Athenelaan
  • Bosstraat
  • De Componist
  • Helsinkilaan
  • De Kim
  • Turfsteker
  • Vlinderflats
Overige verhuurders:
  • Ons Huis Huurders Vereniging
  • Stienstra Linquenda