Gebied 3

Hoofddorp Toolenburg, Bornholm en Vrijschot Noord

Deze wijken zijn vanaf begin jaren 80 tot eind jaren negentig gebouwd als groeikernen. In Toolenburg zijn het winkelcentrum en de recreatieplas publiekstrekkers. Ook de industrieterreinen Graan voor Visch Zuid en de President horen bij dit gebied. Bij de President wordt momenteel een groot aantal sociale huurwoningen gerealiseerd.

Bij de VHH aangesloten bewonerscommissies:

Ymere
  • Burcht de Bew. Vereniging
  • De Dreef
  • Rondenburg
  • Sont/Grote Belt
Overige verhuurders
  • Helan