Gebied 3

Hoofddorp (Toolenburg, Bornholm en Vrijschot Noord)

Wijken die vanaf het begin jaren 80 tot eind jaren negentig zijn gebouwd als groeikernen.

In Toolenburg zijn het winkelcentrum en de recreatieplas publiekstrekkers.
De industrieterreinen Graan voor Visch Zuid en President horen tot gebied drie. Industrieterreinen die een grote uitdaging zijn bij het inrichten van de openbare ruimte.

Bij de VHH aangesloten bewonerscommissies:

Ymere
  • Burcht de Bew. Vereniging
  • De Dreef
  • De Rondenburg
  • Sont – Grote Belt
Overige verhuurders:
  • Markenburg