60 tijdelijke woningen in Nieuw-Vennep

Bijgaand krantenartikel komt uit het Haarlems Dagblad van 8 maart 2022.

OOSTERDREEF Donderdag eerste paal, in september wordt de eerste sleutel uitgereikt

Bouw tijdelijke huizen Nieuw-Vennep begint

Langs de Oosterdreef in Nieuw-Vennep wordt op 10 maart de eerste paal geslagen voor zestig tijdelijke woningen. In september krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun huis.

Nieuw-Vennep * De woningen die nu in een fabriek worden gemaakt, komen hier voor een periode van vijftien jaar te staan. Ze liggen strategisch naast het NS-station van Nieuw-Vennep en zijn bestemd voor meerdere categorieën woningzoekenden: spoedzoekers, jongeren en statushouders.
In Haarlemmermeer is sowieso een tekort aan woningen, maar wie door een echtscheiding op straat komt te staan, heeft nog meer moeite om onderdak voor zichzelf te vinden al dan niet met kinderen. Ymere meldt dat de eerste woningzoekenden voor deze zestig huizen zich al aanmeldden toen bekend werd dat de woningen er zouden komen. Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen, dus de bouw kan deze week beginnen.
Ymere werkt hiervoor samen met de gemeente Haarlemmermeer. Met andere initiatiefnemers voor tijdelijke woningen wil de gemeente niet werken. Een particuliere partij die voor eigen rekening en risico tijdelijke woningen wil neerzetten op locaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep krijgt geen poot aan de grond.
Argument van de gemeente is dat tijdelijke woningen een extra druk op het wegennet leggen en daar is, gezien de plannen voor de bouw van permanente woningen, geen ruimte voor. Dat sommige bouwplannen nog meer dan tien, vijftien jaar op zich laten wachten, is geen reden voor de gemeente om er in de tussentijd tijdelijke woningen te laten neerzetten. Het zou geen oplossing zijn voor de woningnood, omdat de bewoners na vijftien jaar alsnog op de woningmarkt terecht komen. Ymere ziet tijdelijke woningen ook niet als oplossing van de woningnood, maar wil ze wel inzetten.
Regiomanager Remco Pols: “Flex-wonen geeft ons, de gemeente en woningzoekenden meer opties. Met deze aanpak kunnen we snel woningen realiseren op locaties die anders helemaal niet voor woningbouw beschikbaar zouden komen voor doelgroepen die dat het hardste nodig hebben.”
De helft van de woningen wordt via Woningnet aangeboden, de andere helft is gereserveerd voor vergunninghouders. Na vijftien jaar kunnen de woningen worden verplaatst om elders nog eens vijftien jaar mee te kunnen.