Voldoening bij VHH-bestuursleden die afscheid gaan nemen

Hoofddorp – Zij zijn de senioren in het bestuur van Vereniging Huurders Haarlemmermeer en nemen in april 2018 afscheid van hun VHH. Wat ooit als vriendenclub is begonnen vormt nu een goed geoliede machine die op regionaal, maar ook lokaal met veel voldoening de belangen van alle huurders in de gemeente Haarlemmermeer vertegenwoordigt. Zoals bij geslaagde renovaties van diverse complexen woningen, waar zij de schakel waren tussen verhuurder en huurder.

Aris Verbeek, Theo Vermeij, en oKKie van der Vliet hebben de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt en gaan volgend jaar tijdens de algemene ledenvergadering aftreden. Theo is sinds de oprichting in 1996 bij de VHH (Vereniging Huurders Haarlemmermeer) betrokken. Deze is ontstaan uit een fusie van Stichting Huurders Belangen Haarlemmermeer(SHBH) met de Bewoners Contact Raad van Woningbouw Vereniging Haarlemmermeer(WVH). ‘Ik heb 35 jaar de belangen van de huurders gediend’, vertelt Vermeij,’ en vind het welletjes’. Hij herinnert zich de beginjaren nog toen een aantal huurders de VHH gingen vormen. Deze groep is in de jaren uitgegroeid tot een professioneel werkende vrijwilligersorganisatie. In de beginperiode van de VHH was er zelfs discussie om beroepskrachten in het bestuur te benoemen.

Voorzitter oKKie van der Vliet is sinds 2009 betrokken bij de huurdersbelangenvereniging. Als huurder bij een commerciële verhuurder werd hij destijds benaderd door de VHH om als gebiedsvertegenwoordiger in Hoofddorp-Centrum op te treden. Na een jaar sabbatical werd hij eerst vicevoorzitter en om daarna voorzitter te worden. Zijn ervaring als bouwkundige heeft hij gebruikt bij de VHH, maar hij heeft ook veel kennis opgedaan van volkshuisvesting tijdens de cursussen bij de Woonbond. Een paradepaardje voor hem is de succesvolle renovatie van Graan voor Visch 16000, waar jaren zestig woningen gerenoveerd tot duurzame woningen die nog decennia voort kunnen. Aris Verbeek is nu vicevoorzitter en is sinds 2012 bestuurlid. Verbeek is als gebiedsvertegenwoordiger gestart en is nu als vicevoorzitter betrokken in de vorming van het beleid op regionaal- SHY- niveau. ‘In mijn vroegere baan was ik ook beleid aan het maken en dat is een voordeel als bestuurder’. (Zeven lokale huurorganisaties bij wooncorporatie Ymere hebben geleid tot de samenwerking in de regio Amsterdam tot de SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere).

Van der Vliet geeft aan dat met de Woningwet 2015 de huurders meer macht hebben gekregen. ‘We zijn volwaardige gesprekspartner met gemeente Haarlemmermeer en Ymere en hebben inspraak op onder andere het woningbeleid van de gemeente en regionaal op servicekosten en het huurbeleid’. Dit is een goede basis volgens het drietal om aandachtspunten zoals de huidige woningnood onder de ogen van overheden en woningcorporaties te brengen. ’We hebben veel voldoening in de ondersteuning van huurders’, sluiten zij af,’ zoals de succesvolle huurdersparticipatie die als pilot in Nieuw-Vennep deze zomer plaatsvond’