Vastgestelde prestatieafspraken raamovereenkomst 2016 – 2020

In 2016 is tussen Gemeente, Ymere en Vereniging Huurders Haarlemmermeer is wat betreft de prestatieafspraken een raamovereenkomst 2016 – 2020 vastgesteld.

Per jaar worden afspraken vastgelegd die voor dat jaar gelden.

Hieronder een overszicht van de resultaten van het jaar 2016.

 

Prestatie Afspraken Haarlemmermeer 2016 verkort norm trekker resultaat
&1 Samenwerking en verbinding
&2 Beschikbaarheid sociale huurwoningen
c Ymere stelt 72% van vrijkomende sociale woningen beschikbaar aan doelgroep tot liberalisatiegrens 72% Ymere 79%
d Gemeente onderzoekt mogelijkheden tijdelijke verhuur en doet voorstel pilot. Gemeente midstay
e VHH informeert huurders via INFO over tijdelijke contractvormen. VHH niet
g Van Groot naar Beter actief promoten onder huurders Ymere ja
j Ymere rapporteert per kwartaal over verhuringen en slaagkans doelgroepen Ymere ja
k VHH informeert huurders via INFO over de aanpak van woonfraude en resultaten daarvan. VHH ja
m Gemeente en VHH geven signalen van woonfraude door Gemeente ja
n Ymere levert 86 woningen op, waarvan 40 tijdelijke huurwoningen 86 Ymere 46
p Ymere verkoopt maximaal 110 woningen totaal 110 Ymere 45
q Ymere verkoopt bij hoge uitzondering in Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Weteringbrug en Zwaanshoek Ymere 3
Ook in andere kernen buiten Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt terughoudend verkocht Ymere 16
&3 Betaalbaarheid
r Ymere wijst 75% passend toe aan huurtoeslagontvangers (€587 en €628) 75% Ymere 76%
s Ymere biedt compensatie van huurverhoging aan gezinnen langer dan 2 jaar in de bijstand Ymere 81
u VHH informeert huurders via INFO op regelingen armoedebestrijding VHH ja
&4 Kwaliteit
v Ymere maakt een PvA voor asbestinventarisaties en zorgt voor 10% inventarisaties van het hele bezit 10% Ymere 17%
w Ymere maakt minimaal 400 labelstappen via woningverbetering (exclusief zonnepanelen) 400 Ymere 425
x Gemeente en Ymere installeren minimaal 250 nieuwe zonnepaneelsystemen op individuele woningen 250 Ymere 115
y Ymere realiseert minimaal 1 PV-systeem van 12 kWp op een gestapeld complex 1 Ymere 1
z Partijen maken een PvA om energiebewustwording te bevorderen Ymere ja
aa Partijen maken afspraken over doelstellingen en activiteiten Ymere ja
bb Opzetten en uitvoeren pilot ”Besparen in Huis” Gemeente ja
&5 Samenleving
cc Gemeente structureert de afvalinzameling, in het bijzonder bij gestapelde complexen Gemeente ja
dd VHH informeert huurders via INFO VHH ja
ff Gemeente verzorgt de uitvoering van WMO-aanvragen Gemeente ja
gg Partijen ontwikkelen een pilot om jongeren uit de jeugdzorg in maximaal 10 woningen in te laten stromen 10 Gemeente ja
hh Partijen spannen zich in hulpbehoevende ouderen correct te verwijzen. Ymere ja
ii De gemeente huisvest 550 vergunninghouders 550 Gemeente deels
jj Ymere huisvest vergunninghouders in 135 woningen 135 Ymere 110
kk De gemeente regelt adequate begeleiding Gemeente ja