Q&A Regeling Passende Huur Haarlemmermeer (1- december 2017 t/m 31 december 2018)

Wat is de regeling Passende Huur in de Haarlemmermeer?

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge huur die een sociale huurwoning bij Ymere huren, komen in aanmerking voor de regeling Passende Huur. Een laag inkomen is een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Zit een huurder onder dat inkomen dan woont men niet passend wanneer:

 • Een één en tweepersoonshuishouden een netto huur betaalt van meer dan € 592,55 (1e aftoppingsgrens, 2017)
 • Een driepersoonshuishouden een netto huur betaalt van meer dan € 635,55 (2e aftoppingsgrens)

De regeling houdt in dat de netto huur van deze huurders (tijdelijk) verlaagd wordt naar die eerste of tweede aftoppingsgrens.

Hoe is Ymere aan de namen van deze huurders gekomen?

Ymere heeft haar bezit (straat namen, geen namen van huurders) met een huur boven € 592,55 gedeeld met de gemeente Haarlemmermeer. Deze heeft een koppeling gemaakt tussen haar bestanden van mensen met een laag inkomen en de woningen van Ymere. Kwam hier een match uit, dan zijn deze huishoudens gevraagd of men het een goed idee vond dat Ymere de regeling Passend Huren toepast en of de gemeente hiervoor de naam van deze huurders door mag geven aan Ymere. Alleen als men daar middels een antwoordkaart positief op antwoordde, is de naam aan Ymere doorgegeven. Met deze mensen is Ymere aan de slag gegaan om de regeling uit te voeren. Deze wat ingewikkelde werkwijze is ingegeven om de privacy van de huurder te beschermen, want Ymere mag zonder toestemming van de huurder niet weten of men een laag inkomen heeft.

Wat is de looptijd van de regeling Passend Huren?

Voor Haarlemmermeer loopt deze van 1 december 2017 t/m 31 december 2018.

Ik heb ook een laag inkomen en een hoge huur. Hoe kom ik nu in aanmerking voor deze regeling?

Ymere maakt alleen gebruik van de gegevens van de gemeente. Men kan zich niet zelf aanmelden. Komt men ervoor in aanmerking, dan loopt dat via de gemeente.

En voor 2019?

Eind 2018 vragen we de gemeente opnieuw een koppeling te maken. Op basis van die match gaan we dan de regeling in 2019 doen.

Ik heb de brief van de gemeente ontvangen en ik heb gereageerd naar de gemeente, maar ik heb niets meer gehoord. Hoe zit dat en kan ik alsnog mee doen?
Hier NAW + tel nr noteren, aan Paul Tuijp doorzenden (p.tuijp@ymere.nl). Die kijkt of deze huurder echt op de lijst van gemeente stond en zo ja, of deze in aanmerking komt voor de regeling. Zo ja, dan wordt huurder alsnog opgevoerd. Dit is een zogenaamde nadruppelaar. Deze weg stoppen we in februari 2018.

Ik heb in juli de brief van de gemeente ontvangen, heb daar positief op geantwoord en krijg nu een brief van Ymere dat ik er niet voor in aanmerking kom. Hoe kan dat?!

Om in aanmerking te komen voor deze regeling kijken we ook naar uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. We hebben pas later van de gemeente begrepen dat uw huishouden uit meer dan 3 personen bestaat. Uw netto huur moet dan hoger zijn dan € 635. Uw huur is lager dan dit bedrag; daarom komt u toch niet in aanmerking voor deze regeling. U had dus geen bericht van de gemeente moeten ontvangen dat u in aanmerking komt voor Passende Huur. We kunnen ons voorstellen dat u teleurgesteld bent, we vinden het vervelend dat dit is gebeurd en bieden hierbij onze excuses aan.

Er is een lijst van deze mensen. Dit is ontstaan doordat de gemeente iedereen met laag inkomen en huur boven € 592,55 een match gaf, heeft benaderd. Terwijl er een flink aantal huurders zijn die een 3+ huishouden hebben, en een huur tussen € 592,55 en € 635

hebben. Deze mensen wonen al passend. Hadden niet door de gemeente benaderd mogen worden. Dat had voorkomen worden als de gemeente bij het matchen ook de huishoudsamenstelling had betrokken. Dat is nu pas nadat de antwoord kaart terugkwam. Deze huurders hebben een aparte brief gekregen.

Ik krijg de regeling Passend Huren: wat zijn de gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Ymere heeft uw nieuwe netto huur direct bij de Belastingdienst aangeleverd. Die heeft indien nodig het huurtoeslag bedrag aangepast. De aanpassing zit zo in elkaar:

 • Bij 1 persoons huishouden: het bedrag aan tegemoetkoming betekent voor 40% over dat bedrag een verlaging van de HT. Voorbeeld:

  • Netto huur was € 692, huur nu € 592 geworden. Verschil is € 100. De huurder krijgt dan € 40 minder HT per maand (40%). Netto voordeel voor de huurder is € 60.
 • Bij 2 persoons huishouden: het bedrag aan tegemoetkoming heeft geen invloed op de HT(!) Voorbeeld:

  • Netto huur was € 692, huur nu € 592 geworden. Verschil is € 100. De huurder krijgt dan geen lagere HT per maand. Netto voordeel voor de huurder is € 100.
 • Bij 3 of meer persoonshuishouden: het bedrag aan tegemoetkoming heeft geen invloed op de HT(!). Voorbeeld

  • Netto huur was € 692, huur nu € 635 geworden (2e aftoppingsgrens). Verschil is € 57. De huurder krijgt dan geen lagere HT per maand. Netto voordeel voor de huurder is € 57.

Zie ook tabel:

Huurtoeslag

Wat is een aftoppingsgrens?

Een aftoppingsgrens is de grens tot waar men optimaal huurtoeslag ontvangt. Voor één of twee persoonshuishoudens is de aftoppingsgrens lager dan voor drie of meer persoonshuishoudens. Alle kinderen tellen mee voor het huishouden. Een niet-gezinslid die een kamer huurt bij het gezin telt niet mee. Zie hierboven het staatje voor de aftoppingsgrenzen en de huurtoeslag die men ontvangt.

Personen die meetellen i.v.m. de aftoppingsgrens

Het gaat om alle personen die bij huurder in huis wonen of op zijn/haar adres staan ingeschreven. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van het huishouden en die op hetzelfde adres staat ingeschreven. Bijvoorbeeld partner, kind, een ouder of iemand anders die bij huurder woont. Een onderhuurder is geen medebewoner en telt niet mee voor het vaststellen van de toepasselijke aftoppingsgrens van de huurtoeslag.

Heeft de regeling Passende Huur gevolgen voor mensen met een uitkering of toeslagen van de Belastingdienst?

Nee, de bijdrage in de huur heeft geen gevolgen voor de uitkering of toeslagen.
Nee, de bijdrage vanuit de regeling Passende Huur is bijzondere bijstand voor specifieke kosten en wordt daarom onbelast verstrekt. Er zijn dus geen gevolgen voor een eventuele uitkering of toeslag.