Huurverhoging, bezwaar maken.

Voor de meeste huurders is de brief met de huurverhoging voor 2018 op de deurmat gevallen. Bezwaar maken tegen de huurverhoging van maximaal 5.4 procent mag altijd, maar is helaas niet altijd succesvol. Huurders in de gemeente Haarlemmermeer kunnen met vragen over de huurverhoging bij de VHH terecht.

Het is ieder jaar een verrassing voor huurders van niet-geliberaliseerde woningen hoe de huurverhoging op 1 juli zal uitvallen. ‘Woningcorporatie Ymere’, vertelt Cor van Tilborgh, woordvoerder van de Vereniging Huurders Haarlemmermeer,’ heeft de huurverhoging gedifferentieerd naar inkomen’. Daarmee is Ymere tegemoet gekomen aan de eisen die de koepelorganisatie SHY (Samenwerkende Huurderorganisaties Ymere), waartoe de VHH behoort, heeft gesteld. Gezinnen, AOW’ers en huurders met een inkomen tot € 41056,- (gezinsinkomen in 2016) worden extra ontzien.
Toch loont het, waar mogelijk, om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Zoals bij ernstige gebreken aan de woning, waarbij de huurcommissie aan de huurder een tijdelijke huurverlaging heeft toegekend. Dit geldt ook als de procedure bij de huurcommissie nog loopt en de huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan.
De maximaal toegestane huurprijs is afhankelijk van het puntenaantal dat met behulp van het WoningWaarderingStelsel is vastgesteld. Komt de huur door de huurverhoging hoger te liggen dan de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel? Dan zal het bezwaar van de huurder zeker succes hebben. De huur mag niet hoger worden dan deze maximaal toegestane huurprijs.
Als het (gezins-)inkomen in 2016 boven de € 41.056,- lag, maar in 2017 is verlaagd, dan hoeft men in 2018 geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 5.4% te betalen en geldt voor u het lagere percentage (3,9%) als maximum. Men kan met succes bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging.

Als de huurder assistentie nodig heeft bij het bezwaar maken kan men op het VHH-kantoor (Wormerstraat 29, 2131 AX Hoofddorp) terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 9:30 – 11:30 uur. Kunt u overdag niet, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor in de avonduren. Eventueel kan de VHH-gebiedsvertegenwoordiger ingeschakeld worden. VHH is ook te bereiken via 023-5627676 of per email op info@vhh2000.nl.