Belastingdienst moet schade Inkomensafhankelijke huurverhoging vergoeden

Belastingdienst moet schade Inkomensafhankelijke huurverhoging vergoeden

https://www.woonbond.nl/nieuws/belastingdienst-moet-schade-gluurverhoging-vergoeden

 

De Belastingdienst heeft namelijk in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. Op grond van deze gegevens heeft de verhuurder een hogere huurverhoging doorgevoerd, de zogenaamde gluurverhoging. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurders die hier financiële schade door hebben ondervonden, hebben mogelijk recht op een schadevergoeding Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 naar oordeel van de rechter wel mogelijk maakte.

Heeft u in de periode van 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaald? Op de website van de Woonbond vindt u een Excelbestand waarmee u de totale schadevergoeding kunt berekenen. Hiermee wordt rekening gehouden met het cumulatieve effect (het effect van een extra huurverhoging in 2013 op de jaren erna). Daarnaast heeft de Woonbond een modelbrief opgesteld om een schadevergoeding te eisen bij de Belastingdienst.
Let op, voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad is het van groot belang om de brief vóór 1 juli 2018 te versturen, omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is namelijk vijf jaar. Heeft u na het lezen van de informatie op de website van de Woonbond meer vragen? Gezien de korte periode tot aan 1 juli aanstaande kan het raadzaam zijn om de huurderslijn van de Woonbond te bellen op 020-5517755 voor meer informatie.

Bron: Woonbond